Wyróżnienia pracy „Góry”

Wyróżnienie pracy malarskiej Góry jako Praca Dnia na portalu UnderArts:

https://underarts.pl/display/9428

góry ( lub z góry) III
góry ( lub z góry) III